سه‌شنبه, 4 تير 1398
  • En
عنوان : افزایه های اسید و سیمان چاه نفت به شرح جدول ذیل

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

خلاصه : 31/2/98,1/3/98 فرهنگ جنوب .1398.1115
توضيحات :             

آگهی مناقصه (نوبت اول/دوم)

مناقصه عمومی دو مرحله ای (به روش نیمه فشرده ) همراه با ارزیابی کیفی

                   

                   موضوع مناقصه :    افزایه های اسید و سیمان چاه نفت به شرح جدول ذیل

سیمان کلاس G  و D

9710505

افزایه های سیمان

9710506

افزایه های اسید

9710509

افزایه های سیمان

9710514

  •    مشخصات مناقصه :

نام مناقصه گزار

شماره تقاضا/ مناقصه

شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات

مبلغ برآورد (ریال)

شرکت ملی حفاری ایران

9710505

3.201.632

49,800,000,000

شرکت ملی حفاری ایران

9710506

3.201.635

44,680,000,000

شرکت ملی حفاری ایران

9710509

3.201.637

115,121,893,000

شرکت ملی حفاری ایران

9710514

3.201.639

44,935,000,000

  • روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

روش ارزیابی

þ    بر اساس کسب حداقل امتیاز ( 60 امتیاز ) مربوط به معیارهای موجود در استعلام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد.

1-   مناقصه گرانی که بیش از  چهار (4 ) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود .

2- مناقصه گرانی که  بیش از دو (2 ) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه ( صرفا" همان موضوع ) با شرکت ملی حفاری ایران داشته با شند مجاز  به حضور در مناقصه نخواهند بود .

  • نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه :


دریافت اسناد

توسط شرکت

تاریخ شروع دریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشت

محل دریافت

آدرس :اهواز بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران بعد از ساختمان پایگاه عملیاتی اداره تدارکات داخلی کالاگروه مناقصات تلفن تماس 34146257 -061    حسین کروسی

آدرس تهران : خیابان جمهوری جنب ساختمان آلومینیوم کوچه یغما مرکزی هشتم طبقه 4 اتاق 431 تلفن 66700249-021

نحوه دریافت

1-      ارائه فیش واریزی به مبلغ 510.000 ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران

       ( شماره شبا : 520100004001114004020491 IR )

2-       درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

تحویل اسناد به

شرکت

آخرین مهلت

  14 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد             

محل تحویل

اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس 34148569 34148580-061

  • تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

مبلغ تضمین

2.490.000.000    ریال  مربوط به تقاضای خرید شماره             9710505

2.234.000.000    ریال  مربوط به تقاضای خرید شماره           9710506

3.803.000.000    ریال  مربوط به تقاضای خرید شماره              9710509

2.247.000.000    ریال  مربوط به تقاضای خرید شماره                  9710514

     انواع تضامین قابل قبول

ü  ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی

ü  اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

ü  (شماره شبا: 350100004001114006376636IR )

   مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

90 روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

 

  •   کانال های  اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران   

www.nidc.ir                                             http://sapp.ir/nidc_pr

31/2/98,1/3/98

فرهنگ جنوب .1398.1115


بازگشت               چاپ چاپ

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0