شنبه, 31 شهريور 1397
  • En
عنوان : دو انتصاب در شركت ملی حفاری ایران
زير عنوان : مهندس سپهری مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران طی احکام جداگانه ای آقایان محمد رضا طهماسبی بیرگانی و مرید پور بابادی را به ترتیب به عنوان سرپرست مدیریت تدارکات و امور کالا و سرپرست مدیریت خدمات سیالات حفاری شرکت منصوب کرد.
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ 
ساعت : ۱۵:۴۴:۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰دو انتصاب در شرکت ملی حفاری ایران

مهندس سپهری مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران طی احکام جداگانه ای آقایان محمد رضا طهماسبی بیرگانی و مرید پور بابادی را به ترتیب به عنوان سرپرست مدیریت تدارکات و امور کالا و سرپرست مدیریت خدمات سیالات حفاری شرکت منصوب کرد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران مهندس سپهری ضمن تقدیر از زحمات آقای بابک زنگنه در زمان تصدی مسئولیت مدیریت تدارکات و امور کالا ، آقای محمد رضا طهماسبی بیرگانی را به عنوان سرپرست جدید این مدیریت معرفی کرد.

وی همچنین در حکم انتصاب دیگری آقای مرید پور بابادی را با حفظ سمت عهده دار انجام وظایف سرپرستی مدیریت خدمات سیالات حفاری شرکت منصوب نموده و برای آقای محمد رضا طهماسبی بیرگانی، مدیر پیشین این مدیریت، در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.


نمایش تعداد بازدیدها : 665

بازگشت           چاپ چاپ         

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0