چهارشنبه, 27 شهريور 1398
  • En
رو عنوان : در احکامی از سوی مهندس سیدعبدالله موسوی صورت گرفت
عنوان : انتصابات جدید در شركت ملی حفاری ایران
زير عنوان : مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در احکامی مدیران پروژه های حفاری در میدان نفت شهر و میدان نفتی گچساران در این شرکت و طی احکام دیگری سرپرستان جدید مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت، مدیریت بازسازی و ارتقاء دستگاه های حفاری ، خدمات سیالات حفاری و ادارات بازاریابی و کمیسیون مناقصات را منصوب کرد.
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ 
ساعت : ۲۲:۶:۲۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰در احکامی از سوی مهندس سیدعبدالله موسوی صورت گرفت


انتصابات جدید در شرکت ملی حفاری ایران

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در احکامی مدیران پروژه های حفاری در میدان نفت شهر و میدان نفتی گچساران در این شرکت  و طی احکام دیگری سرپرستان جدید مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت، مدیریت بازسازی و ارتقاء دستگاه های حفاری ، خدمات سیالات حفاری و ادارات بازاریابی و کمیسیون مناقصات را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران پروژه حفاری پنج حلقه چاه در نفت شهر در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی و هفت حلقه چاه در میدان نفتی گچساران در گسترده عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار دارد.

این پروژه ها از شمار پروژه هایی است که شرکت ملی نفت ایران با هدف توسعه میادین،  نگهداشت و افزایش تولید نفت در قالب مناقصه میان شرکت های توانمند داخلی اجرا می کند.

انتصاب غلامرضا آل محمود و احمد تمدن دو تن از مدیران عملیاتی مجرب شرکت که پیش از این به عنوان مدیران عملیات حفاری خشکی 3 و 4 انجام وظیفه می کردند از سوی مهندس سید عبدالله موسوی به عنوان مدیران  پروژه های جدید حفاری در میدان های نفت شهر و گچساران مبین سیاست های مدیریت شرکت در جهت شتاب بخشی به اجرای پروژه ها و افزایش راندمان کار در بخش عملیات حفاری و کار براساس برنامه زمان بندی می باشد .

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در احکام دیگری مهدی عرشیان، شهرام شمی پور و عبدالحسین عموری را به ترتیب به عنوان سرپرستان مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت، مدیریت بازسازی و ارتقاء دستگاه ها و تجهیزات حفاری و خدمات جانبی و مدیریت خدمات سیالات حفاری منصوب کرد.

همچنین در دو حکم دیگر عبدالرحمن علی محمدی به عنوان سرپرست بازاریابی و همکاری های بین المللی و کرمعلی نادری به عنوان سرپرست کمیسیون مناقصات منصوب شدند؛ دو حوزه ای که توسعه فعالیت های آن در زمینه مشارکت در پروژه های حفاری و ارایه خدمات جانبی در کشورهای نفتخیز و مناقصه های داخلی بسیار مورد توجه مدیریت ارشد شرکت قرار دارد.


نمایش تعداد بازدیدها : 946

بازگشت           چاپ چاپ         

پورتال شرکت ملی حفاری ایران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0