جمعه, 28 مهر 1396
  • En
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ 
شرکت ملی حفاری ایران برگزار کرد:
شصت و سومین مانور بحران سطح یك در موقعیت عملیاتی دستگاه های حفاری
شصت و سومین مانور بحران سطح یک از سوی شرکت ملی حفاری ایران در موقعیت عملیاتی دستگاه حفاری 80 فتح در اهواز برگزار شد.
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ 
در نیمه نخست سال تحقق یافت
حفر و تكمیل 15 حلقه چاه های نفت و گاز از سوی مدیریت عملیات حفاری خشكی – 1 شركت ملی حفاری ایران
مدیر عملیات حفاری خشکی – 1 شرکت ملی حفاری ایران از تحقق عملیات حفر و تکمیل 15 حلقه چاه های نفت و گاز در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ 
متخصصان مدیریت خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران موفق شدند
حقق 795 عملیات نمودارگیری درون چاهی، سطحی و چاه پیمایی در چاه های نفت و گاز
مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران از انجام 795 عملیات نمودارگیری درون چاهی، نمودارگیری سطحی و چاه پیمایی در چاه های نفت و گاز از ابتدای سال جاری تاکنون در مناطق خشکی و دریایی کشور خبر داد.
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ 
مرکز آموزش علمی کاربردی حفاری دنبال می کند
برنامه ریزی برای دوره های بین المللی آموزش های تخصصی جهت متخصصان صنعت نفت كشورهای نفتخیز
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی حفاری از برنامه ریزی برای برگزاری دوره های بین المللی آموزش های تخصصی جهت متخصصان صنعت نفت در کشورهای نفتخیز خبر داد.
   

 

 

 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0