يکشنبه, 10 ارديبهشت 1396
  • En

مناقصات

4878-6/33-خ ف/95تأمین خدمات راهبری دستگاههای سیمان وانگیزش چاه اداره قراردادها
16,17/2/96 اقتصاد خوزستان 294
   نمایش تعداد بازدیدها 43 
P/F ''VARCO''PNEUMATIC SAFETY APINNING اداره تدارکات داخلی نت
13,16/2/96کائنات 467
   نمایش تعداد بازدیدها 59 
TenderNo.:fp/14-96/008 اداره تداركات خارجي كالا
12,13/2/96 سیاست روز تهران تایمز 472
   نمایش تعداد بازدیدها 69 
   نمایش تعداد بازدیدها 186 
,4,5,6 TenderNo.:FP/17-96/003 اداره تداركات خارجي كالا
3,4/2/96 تجارت تهران تایمز 337
   نمایش تعداد بازدیدها 650 
تأمین خدمات راهبری دستگاههای حفاری سیمان وانگیزش چاه اداره قراردادها
3,4/2/96 اقتصاد خوزستان294
   نمایش تعداد بازدیدها 293 
   نمایش تعداد بازدیدها 369 
FP/12-96/002 اداره تداركات خارجي كالا
3,4/2/96 نوآوران تهران تایمز 250
   نمایش تعداد بازدیدها 397 
   نمایش تعداد بازدیدها 369 
گهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی (نوبت اول/ دوم) به صورت دو مرحله ای (به روش فشرده) اداره تدارکات داخلی کالای پروژه های حفاری
29,30/1/96 کائنات 141
   نمایش تعداد بازدیدها 314 
صفحه1از41234.بعدي.برو

پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0