چهارشنبه, 2 آبان 1397
  • En
مناقصات
   نمایش تعداد بازدیدها 101 
BOP Control Line Hose 1 اداره تداركات خارجي كالا
29,30/7/97

ثروت – ایرانیوز

1397.3490
   نمایش تعداد بازدیدها 82 
   نمایش تعداد بازدیدها 60 
Hammer Plug Valve 1” & 2” اداره تداركات خارجي كالا
29,30/7/97

ابتکار- تهران تایمز

1397.3489
   نمایش تعداد بازدیدها 71 
خرید قطعات مربوط به تایرها و تیوب اداره تداركات خارجي كالا
29,30/7/97

آفرینش – تهران تایمز

1397.3462
   نمایش تعداد بازدیدها 41 
خرید یک دستگاه آچار هوا
29,30/7/97

کارون

1397.3463
   نمایش تعداد بازدیدها 52 
خرید تجهیزات آزمایشگاهی
24و25/7/97

همکاری ملی

1397.3397
   نمایش تعداد بازدیدها 111 
خرید تجهیزات آزمایشگاهی
24,25/7/97

تفاهم

1397.3398
   نمایش تعداد بازدیدها 88 
موضوع مناقصه : £ خرید قطعات مربوط به F 1600 BOMCO MUD PUMP API 7K اداره تداركات خارجي كالا
24,25/7/97

قلم امروز _ ایرانیوز

1397.3396
   نمایش تعداد بازدیدها 73 
   نمایش تعداد بازدیدها 95 
صفحه1از3123.بعدي.برو

پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0