پنج‌شنبه, 5 اسفند 1395
  • En

مناقصات

   نمایش تعداد بازدیدها 170 
فراخوان پیمانکار اداره کالیبراسیون شرکت ملی حفاری ایران
3و4/12/95 نوآوران 5067
   نمایش تعداد بازدیدها 139 
   نمایش تعداد بازدیدها 167 
تأمین بخشی از خدمات ترابری آزاد اداره قراردادها
ندای رسا 5029 1,2/12/95
   نمایش تعداد بازدیدها 154 
   نمایش تعداد بازدیدها 170 
   نمایش تعداد بازدیدها 500 
مناقصه عمومي يك مرحله ای شماره 4734-06-33/ب.س/95 تعميرات اساسي و تأمين قطعات يدكي 6دستگاه پمپ گل او
   نمایش تعداد بازدیدها 1655 
مناقصه عمومي يك مرحله ای شماره 4737-06-33/ب.س/95 تعميرات اساسي و تأمين قطعات يدكي 50دستگاه تراکشن م
   نمایش تعداد بازدیدها 1815 
مناقصه عمومي يك مرحله ای شماره 4735-06-33/ب.س/95 تعميرات اساسي و تأمين قطعات يدكي 10دستگاه پمپ سیما
   نمایش تعداد بازدیدها 1452 
   نمایش تعداد بازدیدها 1671 
صفحه1از212.بعدي.برو

پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0