دوشنبه, 29 آبان 1396
مناقصات
دستکش خالدار اداره تداركات داخلی كالا
   نمایش تعداد بازدیدها 20 
تامین 75 دستگاه کامیون 6-10-16تن اداره قراردادها
30/8/96و 1/9/96 توسعه جنوب 3874
   نمایش تعداد بازدیدها 26 
فروش حدود 906قلم کالای عمومی مازاد بر نياز شرکت اداره قراردادها
بشارت نو 3863 - 29,30/8/96
   نمایش تعداد بازدیدها 81 
Indent No.: 43-22-9603748011 اداره تداركات اقلام سرمايه اي
29و30/8/96 مناقصه مزایده ایرانیوز 3825
   نمایش تعداد بازدیدها 166 
Tender No.:FP/05-96/059 اداره تداركات خارجي كالا
29و30/8/96 شروع تهران تایمز 3844
   نمایش تعداد بازدیدها 157 
TenderNo.:FP/04-95/042 اداره تداركات خارجي كالا
اعتماد ایرانیوز 3842 - 29,30/8/96
   نمایش تعداد بازدیدها 150 
تامین خدمات تنظیفات , جمع آوری و حمل زباله اماکن و کارگاههای شرکت اداره قراردادها
29و30/8/96 چشمن انداز روشن 3862
   نمایش تعداد بازدیدها 107 
   نمایش تعداد بازدیدها 58 
   نمایش تعداد بازدیدها 129 
P/F FORUM/VANOIL 4-1/16" X 10000 PSI QUAD RAM BOP اداره تدارکات داخلی معاونت فنی و مهندسی
4,5/9/96 هفت صبح 3789
   نمایش تعداد بازدیدها 93 
صفحه1از41234.بعدي.برو

پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0