يکشنبه, 1 بهمن 1396
مناقصات
9633559 P/F NATIONAL DRAWWORKS خرید نگهداری و تعمیرات
7,8/11/96 کسب و کار 4987
   نمایش تعداد بازدیدها 18 
P/F BEJING & SICHUAN HONGHUA BRAKE SYSTEM9532559 اداره خرید نگهداری و تعمیرات
   نمایش تعداد بازدیدها 16 
Plug valve 1" & 2"Tender No.: FP/09-96/076 اداره تداركات خارجي كالا
3,4/11/96 ابتکار ایرانیوز 4986
   نمایش تعداد بازدیدها 19 
Tender No.:FP/09-96/075Hammer Plug Valve 1" * 2" & 2" * 2" Flapper Check Valve 2"&3" اداره تداركات خارجي كالا
3,4/11/96روزان ایرانیوز 4948
   نمایش تعداد بازدیدها 26 
TenderNo.:FP/12-95/044FLOW OUT PADDEL FOR MUD LOGGING UNIT.REF: VALCOM اداره تداركات خارجي كالا
3,4/11/96 شاخه سبز تهران تایمز 4960
   نمایش تعداد بازدیدها 26 
Hydrogen Generator 250 cc/minIndent No.: CGP96110015 اداره تداركات اقلام سرمايه اي
1,2/11/96ستاره صبح 4913
   نمایش تعداد بازدیدها 101 
   نمایش تعداد بازدیدها 67 
TenderNo.: CGP/25-96/001Coring Tools اداره تداركات اقلام سرمايه اي
1,2/11/96اخبار صنعت تهران تایمز 4872
   نمایش تعداد بازدیدها 156 
Tender No.: CGP96110014N2 COMPRESSOR SUPER BOOSTER FOR MANAGED PRESSURE اداره تداركات اقلام سرمايه اي
1,2/11/96 آفتاب اقتصادی 4893
   نمایش تعداد بازدیدها 125 
P/F "FARR" 5-1/2" HYDRAULIC POWER TONG & CLINCHER اداره تدارکات داخلی معاونت فنی و مهندسی
30/10/96 و 1/11/96 ابراراقتصادی 4828
   نمایش تعداد بازدیدها 144 
صفحه1از512345.بعدي.برو

پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0