سه‌شنبه, 29 مرداد 1398
  • En
مناقصات
   نمایش تعداد بازدیدها 52 
LINER HANGER 5",7" موضوع مناقصه : خرید
27و28/5/98 _ آفرینش _ مجوز : 3057. 1398

   نمایش تعداد بازدیدها 90 
WELLHEAD & CHRISTMAS TREE EQUIPMENT موضوع مناقصه :
27و28/5/98 _ پیام زمان _ مجوز : 3058. 1398

   نمایش تعداد بازدیدها 61 
   نمایش تعداد بازدیدها 75 
   نمایش تعداد بازدیدها 62 
   نمایش تعداد بازدیدها 109 
   نمایش تعداد بازدیدها 103 
PARTS FOR NATIONAL ROTARY TRANSMISSION MODEL C-700 PARTS FOR NATIONAL ROTARY TABLE MODEL B-27 1/2 G
26و27/5/98 _ اقتصاد مردم _ فایننشیال تریبون _ مجوز : 1398.3017
   نمایش تعداد بازدیدها 43 
   نمایش تعداد بازدیدها 69 
   نمایش تعداد بازدیدها 58 
صفحه1از9123456...9.بعدي.برو

پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0