يکشنبه, 30 تير 1398
  • En
مناقصات
   نمایش تعداد بازدیدها 54 
   نمایش تعداد بازدیدها 37 
موضوع مناقصه: £ خرید قطعات مربوط به : PARTS FOR 12P160 NATIONAL MUD PUMP API 7K
30,31/4/98

نور خوزستان – فایننشیال تریبون- 1398.2415

   نمایش تعداد بازدیدها 39 
   نمایش تعداد بازدیدها 61 
   نمایش تعداد بازدیدها 29 
موضوع مناقصه : £ خرید مربوط به TUBING PIPES 4-1/2 & 5
1,2/5/98

همدلی – ایران دیلی – 1398.2379

   نمایش تعداد بازدیدها 42 
   نمایش تعداد بازدیدها 57 
   نمایش تعداد بازدیدها 43 
   نمایش تعداد بازدیدها 32 
   نمایش تعداد بازدیدها 45 
صفحه1از41234.بعدي.برو

پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0