يکشنبه, 1 بهمن 1396
 توجه مهم
تکمیل پرسشنامه های ارزیابی پس از مکاتبه با مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی حفاری ایران و در صورت تایید مدیر تدارکات و امور کالا و ارسال نامه رسمی از سوی اداره بررسی منابع کالا مجاز خواهد بود، لذا تکمیل و ارسال مدارک بدون طی کردن مراحل اشاره شده فاقد اعتبار بوده و اداره بررسی منابع کالا هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. 


 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0