يکشنبه, 1 بهمن 1396بر اساس دستور وزارتی تا اطلاع ثانوی هرگونه جذب و استخدام در این شرکت وجود ندارد.

هرگونه شرایط جدید استخدامی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0