شنبه, 1 مهر 1396
  • En

منشور اخلاقی  و اداری كاركنان شركت ملی حفاری ايران      


 ما كاركنان شركت ملي حفاري ايران با ايمان به خدا و اعتماد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در چهار چوب قوانين و مقررات كشور و شركت ملي نفت ايران همه سعي و تلاش خود را  بر اجراي اصل احترام به حقوق والاي ارباب رجوع و انجام امور آنان صرف نموده، خود را متعهد به اصول ذيل مي دانيم.

* رعايت شئونات و ارزشهاي اسلامي  و انضباط اداري.
* حضور بموقع، منظم و مؤثر در محل كار،
* پرهيز از كم كاري در انجام وظايف محوله.
* رعايت اصل مشتري مداري و جلب رضايت كارفرمايان.
* تسريع در انجام امور مراجعين با حسن خلق و خوشرويي.
* حفظ حقوق افراد و رعايت حريم شخصي آنان
* صداقت در كار و شفافيت در پاسخگوئي با حفظ كرامت انساني ارباب رجوع.
* اشاعه و ترويج روحيه از خود گذشتگي ، همكاري، مشاركت، برپايه خرد جمعي .
* حفظ بيت المال و پرهيز از اسراف.
* تلاش در جهت كسب دانش و افزايش مهارتهاي شغلي و انتقال تجربيات به همكاران در جهت انجام خدمات بهينه  .
* توسعه و ترويج فرهنگ خود كفايي در ساخت و توليد تجهيزات و وسايل مورد نياز.
* اعتقاد به اصل شايسته سالاري و توانمد سازي شركت .
* بهبود روش ها، ارائه نوآوري ها ، همسويي با فناوري روز با هدف ارتقاء مستمر كيفيت .
* اعتقاد به ارتقاء بهره وري در همه ابعاد  به عنوان يك راهبرد سازماني .
* ترويج فرهنگ عدالت محوري با هدف ايجاد رضايتمندي كاركنان و ارتقاء كيفيت امور شركت .


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0