يکشنبه, 30 تير 1398
  • En
 بیش از نیمی از جمعیت جهان و کشور  را زنان تشکیل می دهند . زنان بواسطه مسئولیت های زیادی که در طول عمر خود بر عهده دارند، اثربخش ترین نقش ها را  در سلامت خود ، خانواده  و جامعه  ایفا می نمایند.
از سویی، بالاترین دارایی و ثروت هر فرد و کشوری برخورداری از سرمایه های انسانی سالم و فرهیخته می باشد که نقش کلیدی را در اجرای این طرح زنان بازی می کنند. جامعه زنان با داشتن نقش هایی مانند، دختر، همسر، مادر، خواهر، دوست، شاغل  و.... می توانند با توان افزایی و کسب مهارت عمومی و تخصصی توسعه پایدار جامعه را موجب شوند .لذا فرصتی فراهم گردیده که از طریق این سایت بتوانیم در حوزه توان افزایی سلامت زنان و خانواده ؛سلامت زنان در محیط کاری ؛سلامت زنان در جامعه گام برداریم .

ما را از نیاز ها و تقاضاهای خود آگاه سازید تا بتوانیم بهترین و مناسب ترین خدمت را ارائه دهیم . امید که با نظرات و پیشنهادهای شما در این حوزه بدرخشیم.


گرامیداشت روز جهانی بهداشت در سال 2017

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0