چهارشنبه, 3 خرداد 1396
  • En
 ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ 
همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد
گردهمایی بسیجیان شركت ملی حفاری ایران
همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر (روز مقاومت، ایثار و پیروزی)، گردهمایی بسیجیان شرکت ملی حفاری ایران در اهواز برگزار شد
 ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ 
در دو ماه نخست سال جاری محقق شد
حفاری و تكمیل 27 حلقه چاه نفت و گاز بوسیله ناوگان شركت ملی حفاری ایران
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری از حفر و تکمیل 27 حلقه چاه نفت و گاز بوسیله ناوگان این شرکت در دو ماه نخست سال جاری در مناطق خشکی و دریایی کشور خبر داد.
 ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ 
در چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران
مقاله علمی تحقیقی یكی از كارشناسان ملی حفاری حائز رتبه برتر شد
در چهارمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران مقاله علمی تحقیقی یکی از کارشناسان شرکت ملی حفاری ایران حائز رتبه برتر شد.
 ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ 
برگزاری نشست تخصصی مدیران عامل شركت های حفاری و انجمن شركت های حفاری نفت و گاز ایران در اهواز
نشست تخصصی مدیران عامل شرکت های حفاری و انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران روز دوشنبه (اول خردادماه) به میزبانی شرکت ملی حفاری ایران در اهواز برگزار شد.
   

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0