چهارشنبه, 25 مرداد 1396
  • En
 ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
امروزه ملاك ارزیابی شركت ها توجه ویژه به شاخصه های HSE است
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: ملاک ارزیابی شرکت ها امروزه توجه ویژه به شاخصه های تعریف شده HSE و التزام به ضوابط و مقررات در این زمینه است.
 ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ 
تلاش متخصصان ملی حفاری به بار نشست
اجرای كامل پروژه حفاری 40 حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های حفاری از اجرای کامل پروژه حفاری 40 حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی در استان خوزستان خبر داد.
 ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ 
از سوی شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد
نشست مشترك جشنواره ملی دانایی خلیج فارس
رئیس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران از برگزاری نشست مشترک جشنواره ملی دانایی خلیج فارس خبر داد.
 ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ 
در مدیریت عملیات حفاری خشکی – 2 شرکت ملی حفاری انجام شد
حفر و تكمیل 14 حلقه چاه های نفت و گاز در مناطق نفتخیز كشور در سال جاری
مدیر عملیات حفاری خشکی – 2 شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل 14 حلقه چاه های نفت و گاز در سال جاری در مناطق نفتخیز کشور خبر داد.
   

 


 

 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0