پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 1 آبان 1399
  • En

رئیس اداره مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت ملی حفاری ایران به عنوان یکی از سه کاندیدای جایزه بین المللی مدیریت دارایی(IAM) انتخاب شد.

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ 

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی:

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی گفت: هشت دستگاه دیگر ناوگان این شرکت موفق به اخذ گواهینامه اولویت یک و دو تجهیزات COF از مراجع ذیصلاح مورد تایید وزارت نفت شدند.

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ 

معاون مدیریت عملیات حفاری دریا شرکت ملی حفاری ایران:

معاون مدیریت عملیات حفاری دریا شرکت ملی حفاری ایران از 300 میلیارد ریال صرفه جویی در نتیجه همکاری و همیاری میان متخصصان و کارکنان عملیاتی این شرکت و شرکت نفت فلات قاره در جابحایی دکل دریایی مورب از یک سکو به سکوی دیگر در موقعیت میدان نفتی ابوذر در آب های خلیج فارس خبر داد.

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ 

رئیس اداره مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت ملی حفاری ایران:

رئیس اداره مدیریت دارایی های فیزیکی شرکت ملی حفاری ایران گفت: انجام مراحل پیاده سازی نظام مدیریت دارایی های فیزیکی با استفاده از توان علمی و دانش فنی متخصصان شرکت و درنتیجه عدم تحمیل هرگونه هزینه برون سپاری مشاوره به سازمان، موجب بیش از 40 میلیارد ریال صرفه جویی شد.

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ 

   
گروه دورانV5.5.8.0