پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 16 تير 1399
  • En

با هدف افزایش رضایت مندی ذینفعان و ارائه خدمات منطبق با نیازهای مشتری

با هدف افزایش رضایت مندی ذینفعان و ارائه خدمات منطبق با نیازهای مشتری، با پیگیری های بعمل آمده شرکت ملی حفاری ایران موفق به اخذ گواهینامه ‌های بین‌المللی سیستم استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریت زیست محیطی شد.

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ 

کارشناس ارشد شرکت ملی حفاری ایران موفق شد

کارشناس ارشد مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران برای نخستین باز موفق به طراحی برج نیروگاه های بادی با چند پره سری بر روی یک یا چند شافت با سیستم انتقال توان مکانیکی به صورت هیدرولیکی شد.

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تکالیف قانونی شرکت‌ها و پیمانکاران در ارتباط با نیروهای پیمانکاری این شرکت را ابلاغ کرد.

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 

مدیر عملیات حفاری دریا شرکت ملی حفاری ایران:

مدیر عملیات حفاری دریا شرکت ملی حفاری ایران از جلو افتادگی یک هفته ای تعمیر یک حلقه چاه در سکوی نفتی ابوذر در آب های خلیج فارس با کاربست دستگاه حفاری مورب مستقر در این موقعیت خبر داد.

تاریخ ایجاد :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ 

   
گروه دورانV5.5.8.0