پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 9 مهر 1399
  • En
مناقصات
12و13 / 07 / 99   روزنامه پیام زمان  در 6 کادر  با مجوز 1399.3555

12/7/99 در روزنامه جمهوری اسلامی در 6 کادر با شماره مجوز 1399.3556 

CATERPILLAR  EQUIPMENT

    تعداد بازدید 17 

13/7/99 در روزنامه انگلیسی فایننشیال تریبون در 10 کادر با مجوز 1399.3556
13 و 14 / 7 / 99  در روزنامه همدلی  در 6 کادر   با شماره مجوز 1399.3557
12و13/ 07 /99  روزنامه کائنات  در 6 کادر  با شماره مجوز 1399.3558
13 و 14 / 07 /99  روزنامه شاخه سبز   در 6 کادر   با شماره مجوز  1399.3554

خرید30" WELDED CASING PIPES   

    تعداد بازدید 17 

8و9/ 7 / 99  روزنامه همشهری  در 6 کادر  با شماره مجوز 3522 . 1399

کروماتو گراف گازی 9803848004

    تعداد بازدید 48 

9و99/07/12 روزنامه  یاقوت وطن  در 6 کادر  با شماره مجوز 1399.3468

P/F HUBEI DEAD LINE ANCHOR MOD

    تعداد بازدید 32 

8/7/99  ایران دیلی  در 10 کادر  با شماره مجوز 1399.3394
7 / 7/ 99  مواجه اقتصادی در 6 کادر با شماره مجوز 1399.3394


پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران

    گروه دورانV5.5.8.0