پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
  • En
مناقصات
18/3/99 آرمان ملی 6کادر
19/3/99 ایران نیوز 10کادر
مجوز : 1399.1037
6و7/3/99 طلوع خوزستان 6 کادر مجوز : 1399.787
6/3/99 اخبار صنعت 6 کادر
7/3/99 ایران دیلی 10 کادر
مجوز : 1399.789
6/3/99 آفرینش 6 کادر
7/3/99 تهران تایمز 10 کادر
مجوز : 1399.788
23/2/99 اخبار صنعت 6 کادر
24/2/99 ایران دیلی 10 کادر
مجوز : 1399.772

موضوع مناقصه :  خرید SHEAVE 60" 9840130

    تعداد بازدید 61 

21و22/2/99 (محلی) آوای دز 6 کادر مجوز : 1399.725
21و22/2/99 (محلی) نور خوزستان 6 کادر مجوز : 1399.728
21و22/2/99 (محلی) روزان 6 کادر مجوز : 1399.729
21و22/2/99 (محلی) چشم انداز روشن 6 کادر مجوز : 1399.726


پرسشنامه اطلاعات پیمانکاران

    5.5.8.0
    گروه دورانV5.5.8.0