پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 22 آذر 1398
 • En
  آموزش و تجهيز نيروي انساني

  امروزه آموزش از عمده ترين عوامل برپايي و توسعه نيروي انساني در نظام اقتصادي محسوب مي شود و كارشناسان اين مقوله، اختصاص بودجه در اين بخش را نوعي سرمايه گذاري اقتصادي تلقي مي كنند. گاهي اوقات از آموزش آنچه به فكر آدمي خطور مي كند،  صرفا" حضور در يك دوره آموزشي است حال آنكه اين امر فعاليتي بس وسيع تر بوده كه در كشورهاي مطرح و پيشرفته به اين موضوع مهم دست يافته اند.

  آنچه مشخص است در دنياي پيچيده امروزي و عصر اطلاعات، بدون دسترسي به آموزشهاي جديد و مجهز شدن به فناوري اطلاعات، با خطر شديد محروم سازي اجتماعي و حرفه اي و مجزا شدن مردم از اجتماع روبرو خواهيم شد. از آنجاييكه شركت ملي حفاري ايران بزرگترين شركت حفاري، خدمات فني و مهندسي در كشور و خاورميانه است، اداره آموزش آن نيز با دارا بودن اهداف وامكانات توليد نيروي انساني متخصص و مجرب در اين چرخه نقش استراتژيك، اثر گذار و محوري دارد.

  در اين راستا مديران شركت، با برنامه ريزي هاي مدون و حساب شده جهت توسعه و بالندگي فردي و سازماني، از طريق آموزش هاي اثربخش و با استفاده از توانمندي هاي موجود در راستاي افزايش بهره وري و توليد گامهاي مثبت برداشته اند كه نمودار زير به معرفي بخش هاي مختلف اداره آموزش مي پردازد.

   

   


  گروه دورانV5.5.0.0