پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 7 آذر 1399
 • En

  آشنايي با اداره پژوهش و فناوري:
   

  باسمه تعالي

  اداره پژوهش و فناوري شركت ملي حفاري ايران

   

  امروزه اهميت پژوهش در جهت توانمند سازي سازمانها از طريق كمك به بررسي و رفع مشكلات موجود در سازمان از يك سو و برنامه ريزي و استفاده از دانش روز جهت بروز سازي و توسعه سازمان از سوي ديگر، بر كسي پوشيده نيست. اين مهم موجب گرديده است تا شركت ملي حفاري ايران بعنوان يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي نفت، از سال 1379 همزمان با تدوين و ابلاغ اولين نظام پژوهش و فناوري در صنعت نفت، اداره اي تحت عنوان " پژوهش و فناوري " تأسيس نمايد.

   

  از جمله زمينه هاي فعاليت اين اداره مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

  ü      نيازسنجي پژوهشي شركت اعم از گلوگاههاي عملياتي و نيازهاي توسعه اي و تعريف و تصويب پروژه هاي پژوهشي

  ü     عقد قرارداد و اجراي پروژه هاي پژوهشي با مراكز علمي و دانشگاهي

  ü     حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا با موضوعات مرتبط با شركت

  ü     برنامه ريزي جهت ارتقاي سطح شركت در زمينه مديريت دانش

  ü     حمايت از مقالات تدوين شده توسط پرسنل رسمي، پيماني شركت و چاپ شده در نشريات يا ارائه شده در همايشهاي مختلف

  ü     برنامه ريزي و برگزاري سمينارهاي علمي پژوهشي

  ü     برنامه ريزي جهت حضور در همايشها و كنفرانسهاي علمي تخصصي

  ü     برنامه ريزي جهت حضور در نمايشگاههاي تخصصي

  ü     ارتباط مؤثر با مراكز علمي دانشگاهي در زمينه استفاده از پتانسيل موجود

  ü     ايجاد دفاتر هماهنگي امور پژوهش و فناوري در تعدادي از دانشگاهها و پاركهاي علم و فناوري

   

   


  گروه دورانV5.5.8.0