پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 آبان 1400
 • En

  شركت ملي حفاري ايران نيز در چارچوب راهبرد كلان وزارت نفت و حضور قدرتمند در بازار صنعت حفاري در داخل و خارج از کشور و ارائه يک بسته کامل مهندسی و اجرا در پروژه هاي توسعه ميادين نفتي و گازي در خشکي و دريا,  ملزم به تغيير راهبرد به منظور رقابت در بازار صنعت حفاري و خدمات فني وابسته به آن با ويژگي هاي يک بنگاه اقتصادي مستقل و كسب سهم بيشتري از بازارهاي موجود در داخل كشور و به ويژه مشارکت فعال در بخش حفاري مناقصات مربوط به توسعه میادین جدید وزارت نفت و جلوگيري از خروج هنگفت ارز كشور به خارج گرديد .
  در همین راستا تشکیلات مدیریت پروژه های حفاری را ساماندهی تا بتواند بصورت موثر در مناقصات مربوط به تامين و ارائه عمليات حفاري و خدمات فني وابسته به آن به صورت يکپارچه شرکت نموده, تا ضمن رقابت موثر و منطقي با رقباي خويش در بازار داخل و خارج از كشور , توانايي ارائه يک بسته کامل از عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز و خدمات فني وابسته را به صورت کليد در دست تحصيل نمايد.
  درسال 73-1372 نخستين پروژه عملياتي از سوي مديريت اكتشاف به شرکت ملي حفاري و به صورت PD واگذار گرديد. اين پروژه شامل حفر و تکميل يازده حلقه چاه گازي درميدان نار-كنگان بود. بر اساس این قرارداد "تامين بخش عمده اي از كالا و مواد و ارائه عمليات حفاري و خدمات فني وابسته به آن "  به شرکت ملي حفاري سپرده شد. تجربه انجام اولین پروژه و تجارب حاصله از سويي و رضايت کارفرما از نحوه اجراي آن از سوی دیگر, توان و عزم شرکت را براي توسعه و گسترش پروژه هايي از اين دست جزم نمود. 

  روند تكامل سازمان مديريت پروژه ها  
  در سال 1383 با هدف حضور توانمند در پروژه های حفاری بویژه پروژه های کلید در دست( تامین کالا و مواد، عملیات حفاری و خدمات فنی،مهندسی) یا EPDS پس از بازنگری در ساختار سازمانی و بازنگری های انجام شده با نگرش بین المللی، سازمان مدیریت پروژه های حفاری تصویب و اجرایی گردید. ساختار جدید بر اساس حداقل نياز تشكيلاتي با  رویکرد سازمان های ماتریسی طراحی شد. عمده بخش های سازمان جدید شامل "امور اجرايي " ، "مهندسي و خدمات فني " ، "خدمات پشتيباني " و " برنامه ريزي و كنترل " و " امور مالی "  پروژه ها تصویبخواهی و مستقر گردید. 

   

  dakal.JPG

  ایجاد معاونت مدیر عامل در پروژه های حفاری  
  در سال 1390 و متعاقب تجربه های منحصربفرد شرکت در مدیریت پروژه های فازهای 9و 10 ، فاز 17 و18 و 14 پارس جنوبی و همچنن پروژه توسعه میدان گازی کیش و نیز تعداد زیادی از پروژه های که در غالب ارائه خدمات فنی حفاری یا تامین دستگاه حفاری برای کارفرمایان مختلف ایرانی و بین المللی شکل گرفته بود, ارتقا ساختار سازمانی مدیریت پروژه های حفاری به شکل معاونت مدیرعامل در پروژه های حفاری با هدف مدیریت متمرکز ،تفویض اختیارات به روسای پروژه ها و کادرهای اجرایی جهت تسریع در روند اجرایی پروژه های مختلف در شرکت در ابعاد مدیریت مهندسی, عملیاتی و نیز برنامه ریزی و کنترل پروژه ها در دستور کار قرار گرفت. معاونت جدید پس از ایجاد و ساماندهی ساختار سازمانی آن در هیات پیمانکار جامع پروژه (MC) با تکیه اصلی بر  استفاده از عوامل اجرایی درون سازمان و  نیز استفاده از راهکارهای برون سپاری جهت تامین خدمات مورد نیاز کار خود را آغاز نموده و اختیار تام در اجرای پروژه ها را به نمایندگی از مدیرعامل بر عهده دارد.  در ذیل نمودار سازمانی معاونت آورده شده است.


  اندازه فونت
  بزرگنمایی
  عدم نمایش تصاویر
  تضاد رنگ
  سیاه و سفید
  بازنشانی
  گروه دورانV5.7.14.0