پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 22 آذر 1398
 • En

   


  پژوهش و فن آوری


   

  اداره پژوهش و فن آوری در شرکت ملی حفاری ایران عهده دار کلیه فعالیت های پژوهشی و ارتباطات علمی بوده و به عنوان پلی ارتباطی میان مجموعه شرکت از یک سو و مجموعه دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی و پژوهشگران از سوی دیگر عمل می نماید.
   این اداره یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت می باشد که در راستای تصمیم گیری و خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی پژوهش فعالیت می نماید. این اداره در قالب بخش های ذیل خدمات متناسب با امور پژوهشی را ارائه می نماید:
  1- امور توسعه
  2- امور دانش
  3- امور ارتباط با دانشگاه
  4- امور فناوری
  5- امور نوآوری   

    آدرس اداره پژوهش و فناوری
   ایران، خوزستان، اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، ساختمان مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت، طبقه همکف، صندوق پستی: 901-61635

   تلفن: 34144314      دورنگار : 34436508               کد اهواز : 061              کد ایران: 98+  


   

  دانلودها

        گالری تصاویر        گروه دورانV5.5.0.0