پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 22 آذر 1398
  • En
 توجه مهم
تکمیل پرسشنامه های ارزیابی پس از مکاتبه با مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی حفاری ایران و در صورت تایید مدیر تدارکات و امور کالا و ارسال نامه رسمی از سوی اداره بررسی منابع کالا مجاز خواهد بود، لذا تکمیل و ارسال مدارک بدون طی کردن مراحل اشاره شده فاقد اعتبار بوده و اداره بررسی منابع کالا هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.               گروه دورانV5.5.0.0