پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
  • En

معرفی سرویس

شرکت ملی حفاری ایران با در اختیار داشتن بیش از 75 دستگاه های حفاری خشکی و دریایی بزرگترین ناوگان حفاری در سطح خاورمیانه را دارا می باشد. در بیش از 12 استان کشور و در سخترین شرایط حوزه های نفتی به لحاظ عمق و نوع سازند عملیات حفاری را راهبردی و اجرا نموده است این شرکت با حفر بیش از 4000 حلقه انواع چاه های نفت و گاز از پشتوانه علمی و عملی بسیار بالایی برخوردار است. در همین راستا غالب دستگاه های حفاری را مجهز به سیستم های بروز حفاری شامل : 
، دستگاه گرداننده فوقانی ( تاپ درایو)
، سیستم های کنترل حفاری ( دریل واچ)
، مدیریت پسماند و کنترل ذرات جامد 
و سیستم های جانبی دیگر به منظور ارتقاء سرعت حفاری، ایمنی و حفظ محیط زیست نموده است. 
دستگاه های حفاری این شرکت در سه دسته
، سبک
، نیم سنگین 
، سنگین
تقسیم بندی که در انواع عملیات حفاری شامل اکتشافی، توسعه ای و تعمیری بکارگیری می شوند.


گستره فعالیت

فعالیت شرکت از شمال تا جنوب کشور جمهوری اسلامی ایران، از خزر تا خلیج همیشه فارس گسترده شده است، در این راستا در بیش از سیزده استان با شرایط اقلیمی و سازند متفاوت عملیات حفاری و خدمات تخصصی چاه های نفت و گاز ارائه می گردد. 

ناوگان حفاری

{{rig.RigName}}
{{rig.RigName}}

{{rig.RigName}}

{{rig.Discription}}
Drilling Rig Main Spec.
DrawWorks Power {{rig.DrawWorksPower}}
Model {{rig.DrawWorksType}}
Drilling Line {{rig.DrillingLine}}
Mast Type {{rig.MastType}}
Height {{rig.MastHeight}}
Set Back Load {{rig.MastSetBackLoad}}
Max Static Hook Load {{rig.MaxStaticHookLoad}}
Power Plant {{rig.PowerPlant}}
Top Drive {{rig.TopDrive}}
Rotary Table Size {{rig.RotaryTableSize}}
Static Load {{rig.RotaryTableMaxStaticTableLoad}}
Manufacturer {{rig.RotaryTableManufacturer}}
Standpipe Working Pressure {{rig.StandPipeWorkingPerssure}}
Active Mud Tanks {{rig.ActiveMudTanks}}
Reserve Mud Tanks {{rig.ReserveMudTanks}}
Max Drilling Depth {{rig.MaxDrillingDepth}}
Mud Pumps Qty {{rig.MudPumpsQTY}}
Power {{rig.MudPumpsPower}}
Manufacturer {{rig.MudPumpsManufacturer}}
Type {{rig.MudPumpsType}}
Choke Manifold Manufacturer {{rig.ChokeManiflodManufacturer}}
Working Perssure {{rig.ChokeManiflodWorkingPerssure}}
BOP Stack Manufacturer {{rig.BopStackManufacturer3}}
Type {{rig.BopStackType3}}
Working Perssure {{rig.BopStackWorkingPressure3}}
Size {{rig.BopStackWorkingSize3}}
Case History
Finnished Wells Qty {{rig.FinishedWellsQty}}
Worked Fields {{rig.WorkedFields}}
Max Depth Drilled {{rig.MaxDepthDrilled}}
Total Drilled Metrage {{rig.TotalDrilledMetrage}}
Clients {{rig.Clients}}
گروه دورانV5.5.0.0