پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 22 آذر 1398
 • En

  منشور اخلاقی  و اداری كاركنان شركت ملی حفاری ايران      


   ما كاركنان شركت ملي حفاري ايران با ايمان به خدا و اعتماد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در چهار چوب قوانين و مقررات كشور و شركت ملي نفت ايران همه سعي و تلاش خود را  بر اجراي اصل احترام به حقوق والاي ارباب رجوع و انجام امور آنان صرف نموده، خود را متعهد به اصول ذيل مي دانيم.

  * رعايت شئونات و ارزشهاي اسلامي  و انضباط اداري.
  * حضور بموقع، منظم و مؤثر در محل كار،
  * پرهيز از كم كاري در انجام وظايف محوله.
  * رعايت اصل مشتري مداري و جلب رضايت كارفرمايان.
  * تسريع در انجام امور مراجعين با حسن خلق و خوشرويي.
  * حفظ حقوق افراد و رعايت حريم شخصي آنان
  * صداقت در كار و شفافيت در پاسخگوئي با حفظ كرامت انساني ارباب رجوع.
  * اشاعه و ترويج روحيه از خود گذشتگي ، همكاري، مشاركت، برپايه خرد جمعي .
  * حفظ بيت المال و پرهيز از اسراف.
  * تلاش در جهت كسب دانش و افزايش مهارتهاي شغلي و انتقال تجربيات به همكاران در جهت انجام خدمات بهينه  .
  * توسعه و ترويج فرهنگ خود كفايي در ساخت و توليد تجهيزات و وسايل مورد نياز.
  * اعتقاد به اصل شايسته سالاري و توانمد سازي شركت .
  * بهبود روش ها، ارائه نوآوري ها ، همسويي با فناوري روز با هدف ارتقاء مستمر كيفيت .
  * اعتقاد به ارتقاء بهره وري در همه ابعاد  به عنوان يك راهبرد سازماني .
  * ترويج فرهنگ عدالت محوري با هدف ايجاد رضايتمندي كاركنان و ارتقاء كيفيت امور شركت .


  گروه دورانV5.5.0.0