پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
  • En
 بیش از نیمی از جمعیت جهان و کشور  را زنان تشکیل می دهند . زنان بواسطه مسئولیت های زیادی که در طول عمر خود بر عهده دارند، اثربخش ترین نقش ها را  در سلامت خود ، خانواده  و جامعه  ایفا می نمایند.
از سویی، بالاترین دارایی و ثروت هر فرد و کشوری برخورداری از سرمایه های انسانی سالم و فرهیخته می باشد که نقش کلیدی را در اجرای این طرح زنان بازی می کنند. جامعه زنان با داشتن نقش هایی مانند، دختر، همسر، مادر، خواهر، دوست، شاغل  و.... می توانند با توان افزایی و کسب مهارت عمومی و تخصصی توسعه پایدار جامعه را موجب شوند .لذا فرصتی فراهم گردیده که از طریق این سایت بتوانیم در حوزه توان افزایی سلامت زنان و خانواده ؛سلامت زنان در محیط کاری ؛سلامت زنان در جامعه گام برداریم .

ما را از نیاز ها و تقاضاهای خود آگاه سازید تا بتوانیم بهترین و مناسب ترین خدمت را ارائه دهیم . امید که با نظرات و پیشنهادهای شما در این حوزه بدرخشیم.


سازمان بهداشت جهانی که در شهر ژنو پایتخت سویس قرار دارد از موسسات وابسته به سازمان ملل است.
در کنفرانس سانفرانسیسکو در سال 1946 تصمیم به تشکیل یک کنفرانس بین المللی بهداشت گرفته شد که اساسنامه آن در هفتم آوریل سال 1948، در نیویورک تنظیم و تصویب شد و درژوئن همان سال اولین مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی در ژنو با حضور نمایندگان 61 کشور جهان تشکیل شد.
هدف این سازمان، فراهم کردن حداکثر امکانات بهداشتی و سلامتی برای کلیه انسانهای روی زمین است، به دنبال این هدف، سازمان، برنامه های زیادی را به مرحله اجرا می گذارد تا زمینه مساعدت کشورها را برای تقویت بهداشت عمومی خود فراهم کند.

 

    5.5.8.0
    گروه دورانV5.5.8.0